Privacybeleid

Inleiding
In dit privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van MAE MAE jewels met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website www.maemae.nl of die anderszins persoonsgegevens met ons delen. 

Redenen voor gegevensverzameling 
Het verwerken van jouw persoonsgegevens is nodig voor het leveren van onze producten aan jou. 
Wij raden onze gebruikers aan om het privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen. 
Wat voor gegevens verzamelen wij? 
Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van gebruikers:
Het eerste type
Dit is informatie die niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking hebben tot een of meerdere gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat je de site gebruikt. Dit zijn dus geen persoonsgegevens, want wij zijn niet op de hoogte van de identiteit van de gebruiker. Bij de niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over jouw gebruik en technische gegevens die door jouw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijvoorbeeld over de browser en het besturingssysteem dat jouw apparaat gebruikt, jouw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over jouw activiteiten op de site. Bijvoorbeeld over de pagina's die jij hebt bekeken, jouw surfgedrag, klikken, acties, uw winkelmand etc. 
Het tweede type 
Deze informatie betreft persoonsgegevens. Dit is individueel identificeerbare informatie waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om: 
 • Apparaatinformatie: Wij verzamelen persoonsgegevens van jouw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers en andere informatie die te maken heeft met jouw activiteiten via de site. 
 • Registratie-informatie: Wanneer jij je bij onze site registreert, vragen wij jou naar bepaalde informatie, zoals: voor- en achternaam, e-mailadres en fysiek adres en andere informatie die je aan ons bekend maakt tijdens het afrekenen. 
Hoe ontvangen wij jouw informatie? 
Wij ontvangen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:
 • Wanneer je vrijwillig jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt door een order te plaatsen op onze site; 
 • Wanneer je gebruik maakt van onze site of toegang hebt tot onze site in verband met jouw gebruik van onze services; 
 • Persoonsgegevens verkregen door het sturen van jouw gegevens via e-mailcontact; 
 • Persoonsgegeven die door het betalen via onze betaalservice. 

Wat voor gegevens verzamelen wij? 
Wij verhuren, verkopen of delen geen informatie van gebruikers met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit privacybeleid. 

We gebruiken jouw informatie voor de volgende doeleinden: 

 • Om met je te communiceren - om berichten over onze services naar je te verzenden, om je technische informatie te geven en om op je te reageren via contact;
 • Om je op de hoogte te houden van onze nieuwste updates en services; 
 • Om advertenties aan je te tonen wanneer u onze site gebruikt;
 • Om onze producten te verkopen; 
 • Voor statistische en analysedoeleinden, om onze site te verbeteren. 

We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om:
I van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven;
II onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken;
III illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken;
IV onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen;
V te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, jij of een derde worden geschaad;
VI of voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Gebruikersrechten
Je kunt: 
 1. Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over jou worden verwerkt en toegang tot jouw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie. 
 2. Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. 
 3. Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben, te corrigeren.
 4. Ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 5. Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons. 
 6. Ons verzoeken het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.
 7. Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.
Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. 
Bewaren
We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. 
 
We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.
Cookies
Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer je onze site bezoekt of gebruik maakt van onze services. 
 
Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan jouw apparaat geeft wanneer je een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze je helpen door jou efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door jouw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen jou en onze services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die je te zien krijgt, zijn afgestemd op jou en jouw interesses en om statistische gegevens over jouw gebruik van onze services bijeen te brengen. 
De site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
 
a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat je het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van jouw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten; 
 
b. 'permanente cookies' die alleen door de site worden gelezen, voor een bepaalde periode op jouw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie je bent, zodat we bijvoorbeeld jouw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat jij je aanmeldt; 
 
c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die je bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.
 
Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan jouw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die we van jou opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kunt de cookies verwijderen door de instructies van jouw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan jouw ervaring online beperkt zijn.
Verzameling van informatie door derden
Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van jou verzamelen. Als jij jouw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die je aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij je aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan je informatie verstrekt. 
 
Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit privacybeleid. 
Hoe beschermen wij uw gegevens? 
Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de site en van jouw informatie. Wij maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit privacybeleid . Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.
Advertenties
We kunnen reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer je de site gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van informatie met betrekking tot jouw gebruik van de services om je advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in jouw webbrowser te plaatsen). 
Updates of wijzigingen van dit privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene privacybeleid wordt gepubliceerd. 
 
Vragen
Mocht je na het lezen hiervan nog steeds vragen hebben of mocht je verduidelijking nodig hebben over ons privacybeleid stuur dan een e-mail naar info@maemae.nl